خدمات ما

طرح رایگان
0 .00
 • مشاوره در مورد قوانین بلوکارت و موقعیت های شغلی در کشور آلمان
 • رزومه ساز آنلاین
 • مقالات و مطالب آموزشی
 • ارائه ی شغل های مطابق با رزومه شما به صورت روزانه
 • تهیه رزومه حرفه ای
 • معرفی و دسترسی به منابع آموزشی دانش‌های مورد نیاز
 • معرفی به شرکت های همکار و اپلای کردن برای کار جهت گرفتن مصاحبه
 • یک مصاحبه با شرکت های همکار در صورت احراز صلاحیت بعد از ارزیابی اولیه
 • آماده سازی برای انجام مصاحبه اچ آر
 • برگزاری مصاحبه‌های آزمایشی
 • آماده سازی جهت مصاحبه تخصصی
 • پیگیری پس از مصاحبه از شرکت های مربوطه جهت گرفتن آفر کاری
 • تهیه رزومه و یا نامه اختصاصی برای هر موقعیت شغلی
 • مشاوره جهت امضا قرارداد
 • جمع آوری مدارک لازم جهت گرفتن ویزا کار
 • کمک جهت گرفتن وقت سفارت
 • کمک جهت سکونت موقت در کشور آلمان
برنز
600 .00
 • مشاوره در مورد قوانین بلوکارت و موقعیت های شغلی در کشور آلمان
 • رزومه ساز آنلاین
 • مقالات و مطالب آموزشی
 • ارائه ی شغل های مطابق با رزومه شما به صورت روزانه
 • تهیه رزومه حرفه ای
 • معرفی و دسترسی به منابع آموزشی دانش‌های مورد نیاز
 • معرفی به شرکت های همکار و اپلای کردن برای کار جهت گرفتن مصاحبه
 • گرفتن حداقل یک مصاحبه کاری در ماه تا حداکثر 10 مصاحبه در مجموع
 • آماده سازی برای انجام مصاحبه اچ آر
 • برگزاری مصاحبه‌های آزمایشی
 • آماده سازی جهت مصاحبه تخصصی
 • پیگیری پس از مصاحبه از شرکت های مربوطه جهت گرفتن آفر کاری
 • تهیه رزومه و یا نامه اختصاصی برای هر موقعیت شغلی
 • مشاوره جهت امضا قرارداد
 • جمع آوری مدارک لازم جهت گرفتن ویزا کار
 • کمک جهت گرفتن وقت سفارت
 • کمک جهت سکونت موقت در کشور آلمان
نقره
1200 .00
 • مشاوره در مورد قوانین بلوکارت و موقعیت های شغلی در کشور آلمان
 • رزومه ساز آنلاین
 • مقالات و مطالب آموزشی
 • ارائه ی شغل های مطابق با رزومه شما به صورت روزانه
 • تهیه رزومه حرفه ای
 • معرفی و دسترسی به منابع آموزشی دانش‌های مورد نیاز
 • معرفی به شرکت های همکار و اپلای کردن برای کار جهت گرفتن مصاحبه
 • گرفتن حداقل سه مصاحبه کاری در ماه تا حداکثر 20 مصاحبه در مجموع
 • آماده سازی برای انجام مصاحبه اچ آر
 • برگزاری مصاحبه‌های آزمایشی
 • آماده سازی جهت مصاحبه تخصصی
 • پیگیری پس از مصاحبه از شرکت های مربوطه جهت گرفتن آفر کاری
 • تهیه رزومه و یا نامه اختصاصی برای هر موقعیت شغلی
 • مشاوره جهت امضا قرارداد
 • جمع آوری مدارک لازم جهت گرفتن ویزا کار
 • کمک جهت گرفتن وقت سفارت
 • کمک جهت سکونت موقت در کشور آلمان
طلایی
1800 .00
 • مشاوره در مورد قوانین بلوکارت و موقعیت های شغلی در کشور آلمان
 • رزومه ساز آنلاین
 • مقالات و مطالب آموزشی
 • ارائه ی شغل های مطابق با رزومه شما به صورت روزانه
 • تهیه رزومه حرفه ای
 • معرفی و دسترسی به منابع آموزشی دانش‌های مورد نیاز
 • معرفی به شرکت های همکار و اپلای کردن برای کار جهت گرفتن مصاحبه
 • گرفتن حداقل سه مصاحبه کاری در ماه تا حداکثر 30 مصاحبه در مجموع
 • آماده سازی برای انجام مصاحبه اچ آر
 • برگزاری مصاحبه‌های آزمایشی
 • آماده سازی جهت مصاحبه تخصصی
 • پیگیری پس از مصاحبه از شرکت های مربوطه جهت گرفتن آفر کاری
 • تهیه رزومه و یا نامه اختصاصی برای هر موقعیت شغلی
 • مشاوره جهت امضا قرارداد
 • جمع آوری مدارک لازم جهت گرفتن ویزا کار
 • کمک جهت گرفتن وقت سفارت
 • کمک جهت سکونت موقت در کشور آلمان

چرا تلنت بریج؟

مشاوره با متخصصان فناوری

تیم همکاران ما در تلنت بریج شامل افرادی می‌شوند که خود متخصص آی‌تی بوده و راهی را که شما می‌خواهید طی کنید، خود طی کرده اند. با استفاده از خدمات ما در تمام مراحل کاریابی و مهاجرت خود از راهنمایی های بی‌دریغ و تجربه‌های ارزشمند همکاران ما برخوردار شوید

خود را متمایز کنید

با معرفی خود از طریق تلنت بریج و با کمک پارتنر‌های ما در اروپا، خود را از هزاران کارجوی دیگر متمایز کنید. درخواست کار شما به جای اسپم باکس شرکت ها حضوری تحویل آنها داده می شود.

هزینه‌های خود را کاهش دهید

با جلوگیری از انتخاب روش‌هایی که مناسب موقعیت شما نیست و با بستن مناسب ترین قرارداد کاری ممکن با توجه به توانایی‌های خود، در عمل هزینه‌های غیر ضروری مالی و غیر مالی خود را کاهش دهید. ما به شما کمک می کنیم تا هزینه های جابجایی و مستقر شدن در کشور یا شهر جدید به حداقل ممکن برسد