Entries for tag "C#"

berlin

برنامه نویسان در آلمان از چه ابزاری بیشتر استفاده می کنند؟

توسعه ی نرم‌افزار یک صنعت جهانی است و تقریباً در اکثر کشورها، برنامه نویسان برای حل مشکلات خود از وب سایت stackoverflow استفاده می کنند. بنابراین با تحلیل آمار ترافیک ورودی هر کشور بر روی وب سایت stackoverflow می‌توان به ترند هر کشور در حوزه ی فناوری و ابزارهای آن پی برد. در این مقاله با توجه به آمار ترافیک ورودی بهstackoverflow از کشور آلمان سعی می‌کنیم که ابزار ها ...

Continue reading »